Filozoflar

Mevlana

Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. Mevlana ve Rumi de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz anlamına gelen Mevlana ismi ona daha çok gençken Konya’da ders okutmaya başladığı tarihlerde verilir. Bu ismi, Şemseddin-i Tebrizi ve Sultan Veled’den itibaren Mevlana’yı sevenler kullanmış, adeta adı yerine sembol olmuştur. Rumi ise Anadolu’lu demektir. Batı dünyası onu daha …

Daha Fazla

Konfüçyüs

Çince asıl adı Kung-Fu-Tze “Üstat Kung” olan Konfüçyüs M.Ö. 551 yılında doğmuştur.  Konfüçyus sadece bilgiyle uğraşan bir filozof değil, aynı zamanda yetenekli bir savaşçı, iyi bir devlet adamı, eğitimci ve mükemmel bir müzisyendir. 28 yaşında gezgin hocalığa başlamıştır. Eskilerin derin felsefi düşüncelerini halk diline çevirmek ve yeni öğrenciler bulmak için yola çıkmıştır. Halk …

Daha Fazla

Giordano Bruno

Avrupa’da Rönesans döneminin en önemli filozoflarından biri olan Giordano Bruno, 1548 yılında küçük bir İtalyan kasabası olan Nola’da doğdu. Kendi zamanının tüm sanatsal, bilimsel ve dinsel bilgisine hakimdi. Hayatının ilk yıllarında derin düşünen ruhu ve açık zekası ile dikkat çekmiş ve mistik bir inanç ile bir manastıra girmişti.Giordano Bruno, içinde yaşadığı Ortaçağın karanlığını, cehaletini ve …

Daha Fazla

Platon

Platon  veya Anadolu’da bilinen ismiyle Eflatun M.Ö. 427 – 347 yılları arasında yaşamış felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisidir. Hayatını geçirdiği Atina’da ünlü felsefe okulu “Akademia” yı kurmuştur. Asıl adı Aristokles’ dir. Yirmi yaşından  ölümüne kadar yanından ayrılmadığı Sokrates’in öğrencisi olmuş ve daha sonra Aristoteles’in de hocası olmuştur. Hocası Sokrates’in idam …

Daha Fazla

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519)  kuzey İtalya’da Empoli ve Pistoia arasında bulunan Vinci kasabasında doğmuş daha sonra Floransa’ya yerleşmiştir. Floransa’da bir heykelci ve ressamın yanına çırak olarak girmiştir, resim sanatında hocasını çok kısa sürede aştığı söylenir. Evrensel bir deha olarak adlandırılan Leonardo, iyi bir ressam olmanın yanı sıra aynı zamanda mucit, mimar, …

Daha Fazla

MARCUS AURELIUS – Filozof İmparator

Marcus Aurelius Antoninus Augustus M.S.121- 180 yılları arasında yaşamıştır. 161 – 180 yılları arasında Roma İmparatoru olmuştur. 96 – 180 yılları arasında görev yapan Beş İyi İmparator’dan sonuncusudur ve aynı zamanda en önemli Stoacı filozoflardan biri olarak sayılır. Adını ilk olarak Asya’da yeniden güçlenmeye başlayan Pers İmparatorluğu’na karşı ve limes Germanicus …

Daha Fazla

EPİKTETOS

Epiktetos (İ.S. 55 – 135) Yunan stoacı filozoftur. Hierapolis, Frigya’da köle olarak doğdu. Kuzeybatı Yunanistan’daki Nicopolis’e sürülene kadar Roma’da yaşadı, hayatının büyük bölümü Nicopolis’de geçti ve orada da öldü. Ailesince verilen ismi bilinmemektedir. Epiktetos sözcüğü, Yunanca’da en basit anlamıyla “kazanılmış, elde edilmiş” anlamına gelir. Epiktetos, gençliğini Nero tarafından azat edilmiş, …

Daha Fazla

SENECA

Romalı Stoacı filozof, devlet adamı, hukukçu olan Lucius Annaeus Seneca, Cordoba İspanya’da M.Ö. 4 yılında doğdu.  M.S. 65 yılında Roma’da öldü. Roma’ya küçük yaşta gelmiştir. Derlediği söylevlerle Latin edebiyatında Rhetor Seneca olarak tanınır. Stoacı ahlak görüşleriyle tanınan Seneca, ahlakın temeline doğaya uygun yaşama ilkesiyle, bir bilge idealini yerleştirmiştir. Seneca, bilge kişisini şöyle …

Daha Fazla