Kitap Köşesi

Yaşam İçin Felsefe

Yeni Yüksektepe Yayınlarından çıkan “Yaşam İçin Felsefe” kitabı, bize hayatı anlamlandırmak, hayata karşı doğru sorular sormak ve günlük hayatımızdaki problemleri aşmak için yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Kitapta yer alan bazı başlıklar: Problemleri nasıl aşarız?, Zaman ve enerji yönetimi, Eylemlerimiz, Korku ve cesaret, Doğa sevgisi, Yaşamın anlamı, Birlikte yaşam, İletişim. Keyifli …

Daha Fazla

İdeal Takımların Sırrı

Yeni Yüksektepe Yayınlarından Aralık 2017’de yeni bir kitap okuyucularla buluştu: İdeal Takımların Sırrı. Kitabı tüm Aktiffelsefe şubelerinden ve kitapçılardan temin edebilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz. Kitabından önsözünden: “GEA Hindistan’dan Haiti’ye, El Salvador’dan Pakistan’a, Ekvator’dan Nepal’e, Cezayir’den Sri Lanka’ya kadar afet yaşamış ülkelerde binaların yıkıldığı bölgelere en kısa zamanda ulaşıp enkaz altında …

Daha Fazla

Rönesans'ın Ruhu

Rönesans her şeyden önce tarihi belleğin tekrar elde edilişi sayesinde sanatsal, bilimsel, felsefi ve toplumsal alanlarda gerçekleştirilen bir atılım, dikey bir harekettir. Ortaya çıktığı dönemin ve hatta esinlendiği Antik Çağın basit bir tekrarı olmasının ötesinde; zamansız felsefenin ışığında bilginin tüm alanlarının yenilenmesini, insanın kendini tanımasını ve parçası olduğu evrenle bilinçli …

Daha Fazla

İletişimde Zen Bilgeliği

Eğitim düzeyimiz ne olursa olsun, iletişim her birimiz için yaşamın temel zorluklarından biri durumunda. Bir sarmal gibi büyüyen sorunlarımızın kökeninde iletişim becerilerimizin çok zayıf olması gerçeği yatıyor. Zor bir durumda nasıl konuşacağımızı, saldırı altında nasıl hareket edeceğimizi, kendimizi nasıl ifade edeceğimizi, iletişimin asıl amacına nasıl hizmet edeceğimizi, yaralamadan ve yara …

Daha Fazla

Zihinsel Konsantrasyon

Konsantrasyon kendi içinde bir son değildir, aksine iradeyi geliştirme şeklidir ve bu şekilde hayatı anlamlı kılar. Tüm yaşamınızı, eylemlerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi – dengeli bir ruh haliyle, hayatınızda yakalamak istediğiniz başarıya kutuplaştırın. Düşüncelerinizi iyi bir şekilde odaklamayı öğrenerek istediğiniz yöne doğru ilerlemek mümkündür. Doğru bir konsantrasyon işte bu yolda çabayla attığımız her …

Daha Fazla

Özgürlüğe Uçuş

Özgürlüğe uçuş isimli bu kitap insanın günlük hayatta kendisiyle olan iç mücadeleleri ve hayatın içinde yönetmeye çalıştığımız unsurları konu alıyor. İnsanın duygusal ve zihinsel dünyasının iyi bir yorumunu sunan kitapta; gerçek özgürlüğe ulaşmak için felsefi yollar sunuluyor. Kitabın içinde felsefi ve psikolojik tarzda yazılmış farklı başlıklarda kısa makaleler yazılıyor. “İnsanın kendini …

Daha Fazla

Günlük Kahraman

“Herkes kendi çaresine sahiptir. Herkes kendi duygularına ve fikirlerine, hayallerine ve tutkularına sahiptir. Herkesin değişme, daha iyi olma, dünyayı, bulduğundan bir parça daha iyi bırakma arzusu vardır… Ve o noktada, herkeste, tüm bu özellikleriyle, bu şeyleri az ya da çok gerçekleştirmek için canla başla çalışan günlük bir kahraman bulunur.” – …

Daha Fazla

Maya'nın Oyunları

“Maya” Doğu bilgeliğinde yanılsamayı temsil eden eski bir semboldür. Doğada ve evrende yaratılmış olan her şeyin üzerini bir yanılsama tülüyle örter. Mayanın Oyunları kitabında yer alan kısa felsefi ve psikolojik makaleler, bizi hayatımızı saran tüm yanılsamalardan kurtulup gerçeğe doğru adım atmaya davet ediyor.

Daha Fazla

İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar

Romalı Stoacı filozof Epiktetos, çağının en saygı duyulan düşünürlerinden biriydi. Bu büyük yol gösterici için en önemli 2 soru şunlardı: “ Mutlu ve dopdolu bir yaşamı nasıl yaşayabilirim?” ve “Nasıl daha iyi bir kişi olabilirim?” Bu sorular onun hayatının merkezinde yer alıyordu. Öğretileri, koşullar neyi gösterirse göstersin hayatı sakin ve …

Daha Fazla

Devlet – Platon

Devlet kitabı, tarihin en etkili filozoflarından biri olarak kabul edilen ve Anadolu’da Eflatun olarak bilinen Antik Yunan filozofu Platon tarafından yazılmıştır. Platon bu eserinde,  hocası Sokrates’in sofistlerle ideal devlet üzerine kurduğu diyalogları aktarır. Sokrates, ideal bir devlet için ideal bireyin ortaya çıkarılması gerektiğini savunur. Ve Sokrates’e göre bu ideal bireyin, iyilik, …

Daha Fazla