Gönüllülük ve GEA

GEA TRFELSEFE VE GÖNÜLLÜLÜK
Bilgeliği ve hakikati arayarak bilgeliği sevmek anlamına gelen felsefe bizi diğerlerine yardım etme ve gönüllülük kavramına doğru götürür. Gönüllülük, kalpten bir el uzatma, birlik,  kardeşlik ve sosyal dayanışmanın vücut bulmasıdır.
Gönüllülük ruhuyla ve gönüllü faaliyetlerle içinde yaşadığımız toplumu, doğayı ve dünyayı güzelleştirebilir, insani değerleri inşa edebilir, unuttuğumuz erdemleri yeniden keşfedebiliriz.
Aktiffelsefe olarak içinde yaşadığımız dünyaya katkıda bulunmak amacıyla gönüllülük faaliyetlerini GEA  grubu altında gerçekleştirmekteyiz.
GEA, üç farklı alanda topluma ve insanlığa gönüllü olarak hizmet eder. Arama-Kurtarma, Ekoloji ve Sosyal kampanyalar.
GEA NEDİR? 
GEA bir kısaltma değildir. Adını Mitolojideki Gaia (toprak ana)’ dan alır. 1994 senesinde Aktiffelsefe bünyesinde kurulmuş, tamamı gönüllü üyelerden oluşan bir arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubudur.
GEA Ekibi ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama kurtarma operasyonları gerçekleştirmekte, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
GEA, 1999 senesinden beri INSARAG (Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu) üyesidir.
GEA’nın Kuruluş Amacı ve İlkeleri
•Din, dil, cins, ırk, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afetlerden etkilenmiş ihtiyacı olan kişilere yardım etmek.
•Doğal ve çevresel felaketlere hazırlı olmayı geliştirmek.
•Bireyin sahip olduğu enerjiyi toplumsal olarak yapıcı bir biçime dönüştürmek.
•Gönüllülük, vatandaşlık, yardımlaşma ve gönüllü hizmet değerlerini aktif çalışmalarla birleştirmek.
•Doğayla bütünleşmeyi sağlamak için bireysel kapasiteleri geliştirmek.
•İnsanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini  göz önüne alarak yaşayan dünyayı korumak için faaliyetler organize etmek.
 
Ayrıntılı bilgi için  www.gea.org.tr  web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.