Giordano Bruno

Avrupa’da Rönesans döneminin en önemli filozoflarından biri olan Giordano Bruno, 1548 yılında küçük bir İtalyan kasabası olan Nola’da doğdu. Kendi zamanının tüm sanatsal, bilimsel ve dinsel bilgisine hakimdi. Hayatının ilk yıllarında derin düşünen ruhu ve açık zekası ile dikkat çekmiş ve mistik bir inanç ile bir manastıra girmişti.
Giordano Bruno, içinde yaşadığı Ortaçağın karanlığını, cehaletini ve şiddetini aklın ve sezgilerin çağrısı ile aşmaya çalıştı. Manastırı terk edip Doğu’ya doğru uzun felsefi bir yolculuğa çıkmıştır. Dönüşünde artık sahip olduğu olağanüstü birikimiyle Avrupa’da başlayan Rönesans -yeniden doğuş-hareketinin en büyük destekçilerinden biri olmuştur.
Bruno’nun astroloji ve gökbilimi üzerine olan teorileri Orta Çağ Avrupasında sakıncalı görülmüş ve yasaklanmıştır. O, yıldızların etraflarında başka gezegenlerin döndüğü başka Güneşler olduğunu söyledi. Bu, kendi zamanında söylenmiş evren hakkında devrim niteliğinde bir düşünceydi. Buna göre; evrendeki tek güneş sistemi bizimki değildir. Güneş, evrenin merkezinde değildir, sadece merkezlerden birisidir. Evrendeki gezegenler, sadece bizim güneşimizin etrafındakiler değildir. Ortaçağ döneminde bütün bu bilgilere kötü gözle bakıldı. Dinsel otorite ona baskı yapmaya, eserlerini yok etmeye başlamıştı.

Halkı uyandırmaya çalışan ve açık bir tehdit olarak görülen Bruno sonunda Venedik’te yakalandı. Yedi yıl boyunca zindana kapatıldı. Daha sonra engizisyon mahkemesi onu Roma’ya getirdi. Orada yargılandı ve idama mahkum edildi. 17 Şubat 1600 tarihinde Roma’da Çiçekli Meydan’da (Campo de fiori) yakılarak öldürüldü. Kendi döneminde cehalet, şiddet ve bağnazlığa karşı savaşan ve öldürülen bu filozofun dev bir heykeli bugün Roma’da Çiçekli Meydan’ın tam ortasında önemli bir sembol olarak bulunur.
 
Roma Engizisyon Mahkemesi tarafından yargılanan Giordano Bruno. Ettore Ferrari tarafında yapılan bronz rölyef.
 

Hakkında aktiffelsefe

Rastgele

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519)  kuzey İtalya’da Empoli ve Pistoia arasında bulunan Vinci kasabasında doğmuş daha …