Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519)  kuzey İtalya’da Empoli ve Pistoia arasında bulunan Vinci kasabasında doğmuş daha sonra Floransa’ya yerleşmiştir. Floransa’da bir heykelci ve ressamın yanına çırak olarak girmiştir, resim sanatında hocasını çok kısa sürede aştığı söylenir. Evrensel bir deha olarak adlandırılan Leonardo, iyi bir ressam olmanın yanı sıra aynı zamanda mucit, mimar, mühendis ve bilim adamıydı ve kendi döneminin çok ilerisinde fikirleri vardı.
Leonardo’nun çok sayıda ünlü eserleri bulunmaktadır. Bunların en bilinenleri, “Mona Lisa”, “Vitrivius Adamı” tabloları ile “Son Akşam Yemeği” freskidir.

Vitruvius Adamı
Leonardo’nun ünlü bir çizimidir. Antik Romalı ünlü mimar ve yazar Marcus Vitruvius Pollio’nun (MÖ.80-15) “De Architectura” adlı eserinde açıkladığı oranlardan esinlenerek yapıldığından, “Vitruvius Adamı” olarak anılır.
Rönesans döneminde yapılmış örnek bir bilim ve sanat eseri olma özelliğini taşır. Leonardo’nun oranlara duyduğu ilgi ve merakın bir yansımasıdır. Eserde ideal insan vücudundaki temel oranlarla doğadaki altın oran arasında bir ilişki kurulmuştur.

Altın Oran
Bir nokta altı yüz on sekiz yani PHI sayısı sanatta çok önemli bir sayıdır. Evrendeki en güzel sayının PHI olduğu varsayılır. Fibonacci Dizimini’nden  türetilmiştir. Her rakam kendinden önceki sayının toplamına eşit olduğu gibi aynı zamanda komşu sayıların bölümleri aşağı yukarı 1.618-PHI sayısını verdiği için önemlidir. PHI sayısının doğada her yerde bulunmasından dolayı bilim adamları evrenin yaratıcısı tarafından önceden tasarlandığına inanmışlardır.
Bir arı kovanında yaşayan dişi arıların sayısını erkek arıların sayısına böldüğünüzde çıkan oran;  deniz kabuklarında her bir spiral çapının diğerine olan oranı; ayçiçeklerin çekirdekteki spirallerinin her birinin diğerine oranı her zaman PHI sayısını verir.
İnsan vücudunun ilahi yapısını Leonardo çok iyi anlamıştır. İnsan vücudunun oranlarının her zaman PHI sayısını verdiğini keşfetmiştir. İnsanın başından yere kadar olan mesafenin göbek deliğinden yere kadar olan mesafe oranı; omuzlardan parmak uçlarına kadar olan mesafenin dirsekten parmak ucuna kadar olan mesafeye oranı; kalçadan yere kadar olan mesafenin, dizden yere kadar olan mesafeye oranı; parmak eklemleri, ayak parmakları, belkemiği bölümleri hep PHI sayısını verir.

“Resim sessiz bir şiirdir ve şiir kör bir resimdir ve her ikisi de becerilerinin en iyisiyle doğayı örnek alır.” Leonardo Da Vinci

Hakkında aktiffelsefe

Rastgele

Platon

Platon  veya Anadolu’da bilinen ismiyle Eflatun M.Ö. 427 – 347 yılları arasında yaşamış felsefe tarihinin …